ANPHATEST
15/07/2019
OPEN BETA
15/07/2019
DOWNLOADS
Bản đầy đủ
driver
(mu client) giải nén bằng winrar hoặc phần mềm khác
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 Wizard 57
2 Emperor 54
3 Xiaomi 52
4 Queen 51
5 Buff 51
6 lyly 50
7 Theanh27 50
8 King 50
9 Empeor 50
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
USER LOGIN
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 6
Tổng số nhân vật 10
Tổng số Guilds 0
Số Game Masters 1
Số người online 0
Active trong ngày 0
Server Time:
Copyright © 2015-2019 MR.ANH