ANPHATEST
15/07/2019
OPEN BETA
15/07/2019
REGISTER
Tài khoản
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Câu hỏi bí mật
Câu trả lời bí mật
Select Your Country
Tôi đã hiểu và tuân thủ quy định của Admin đưa ra quy định chung.
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 Wizard 57
2 Emperor 54
3 Xiaomi 52
4 Queen 51
5 Buff 51
6 lyly 50
7 Theanh27 50
8 King 50
9 Empeor 50
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
USER LOGIN
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 6
Tổng số nhân vật 10
Tổng số Guilds 0
Số Game Masters 1
Số người online 0
Active trong ngày 0
Server Time:
Copyright © 2015-2019 MR.ANH