Chế tạo cánh cấp 1 và cánh cấp 2

* Chế tạo Cánh cấp 1

– Để có thể chế tạo cánh cấp 1 cần phải chuẩn bị nguyên liệu trước là 1 viên chaos + vũ khí chaos (+ 4 + 4op trở lên)

B1: Chế tạo vũ khí Chaos.

  • Nói chuyện với Chaos Gobin ở thành Noria và chọn “tạo vũ khí chaos”.
  • Nguyên liệu yêu cầu để tạo vũ khí chaos

+ 1 viên chaos
+ 1 item bất kì +4 + 4 op trở lên

– Sau khi kết hợp thành công nhận đc một vũ khí chaos
(Vũ khí chaos gồm: Búa Hỏa Long, Mai Hoa Cung, Gậy Lôi Phong)

B2 – Nói chuyện với Chaos Gobin ở thành noria và chọn Chế tạo bình thường
Nguyên liệu cần chế tạo cánh cấp 1 gồm:

     1 Viên Chaos

     1 Vũ Khí Chaos + 4+ 4op ở trên

– Item bất kì +4 + 4 op trở lên (để nâng phần trăm tỉ lệ thành công ra wing).

 

 

 

 

 

 

 

 

Vây là đã chế tạo thành công cánh cấp 1

 


* Chế Tạo Cánh cấp 2: 

 – Nguyên liệu cần để chế tạo cánh cấp 2 gồm

  • 1 Lông Vũ
  • 1 Chaos
  • 1 Cánh cấp 1 bất kì (có thể không cần +, op nhưng không phải cánh mua trong shop nha)
  • 1 hoặc nhiều đồ exl + 4 trở lên (để tăng tỉ lệ thành công khi chế tạo)
  • nếu sử dụng lông vũ sẽ nhận được ngẫu nhiên cánh cấp 2 của DK, MG, DW, Sum
  • Nếu sử dụng HHHT sẽ nhận được ngẫu nhiên cánh cấp 2 của DL, RF

 

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *