Các set đồ và vũ khí theo từng cấp

Nhằm phục vụ cho ae + hưởng, mình sưu tầm đc bài viết cũng có ích chia sẻ cho ae cùng dùng ^^ 

Các anh em tham khảo các set đồ và vũ khí của game để biết các loại cấp độ nhé .

DW:
Set ex các cấp:
-cấp 1: set vải thô
-cấp 2: set xương
-cấp 3: set nhân sư
-cấp 4: set Ma Thuật
-cấp 5: set Ánh Trăng
-cấp 6: set Triệu Hồn
-cấp 7: set Ma Vương
-cấp 8: set Thần Ma
DK:
Set ex các cấp:
-cấp 1: set Thiên Kim
-cấp 2: set Thiết Phiến
-cấp 3: set Hoả Long
-cấp 4: set Hắc Điểu
-cấp 5: set Hắc Long
-cấp 6: set Phượng Hoàng
-cấp 7: set Thần Long
-cấp 8: set Quyền Năng
Elf:
Set ex các cấp:
-cấp 1: set Trinh nữ, set lụa
-cấp 2: set Thiên Thanh
-cấp 3: set Ngọc Bích
-cấp 4: set Kim Ngân
-cấp 5: set Nữ Thần
-cấp 6: set Giai Nhân
-cấp 7: set Thánh Nữ
-cấp 8: set Thái Bình
MG:
Set ex các cấp
-cấp 1-3: ko có
-cấp 4: set Phong Vũ
-cấp 5: set Lôi Phong
-cấp 6: set Cuồng Phong
-cấp 7: set Hỏa Thần
-cấp 8: set Hồng Long.
DL:
Set ex các cấp
-cấp 1-2: ko có
-cấp 3: set Thiết Ma
-cấp 4: set Huyền Thiết
-cấp 5: set Hắc Vương
-cấp 6: set Hoàng Kim
-cấp 7: set Chí Tôn
-cấp 8: set Thái Dương.
Sum:
Set ex các cấp:
-cấp 1-3: ko có
-cấp 4: set Thuật sỹ
-cấp 5: set Hỏa Thiên
-cấp 6: set Ma Pháp
-cấp 7: set Phục Ma
-cấp 8: set bão Điện.
RF:
Set ex các cấp:
-câp1-4: ko có
-cấp 5: set Địa Long
-cấp 6: set Bạch Hổ
-cấp 7: set Quyền Lực
-cấp 8: set bạch Long

DW:
vũ khí ex các cấp:
-câp 1: gậy Ma Thuật
-cấp 2: gậy Phục Sinh
-cấp 3: gậy Hủy Diệt
-cấp 4: gậy triệu Hồn
-cấp 5: gậy Hỏa Long
-cấp 6: gậy Thiên Sứ
-cấp 7: gậy Kundun
-cấp 8: gậy Thần Ma
DK:
Vũ khí ex các cấp:
-cấp 1:
-cấp 2: kiếm điện
-cấp 3: kiếm hủy diêt
-cấp 4: Cuồng Phong Đao
-cấp 5: Thiên Tử kiếm
-cấp 6: Thiên ma kiếm
-cấp 7: Ỷ thiên đao
-cấp 8: Đao Quyền Năng
Elf:
Vũ khí ex các cấp:
-cấp 1: nỏ thiên thanh. nỏ kim ngân
-cấp 2: Mai Hoa cung
-cấp 3: nỏ thánh
-cấp 4: cung Thiên Mệnh
-cấp 5: Nỏ Hỏa Long
-cấp 6: cung Thiên Thần
-cấp 7: Mỹ Nhân Cung
-cấp 8: cung Thái Bình
MG:
vũ khí ex các cấp:
-cấp 1-3: ko có
-cấp 4: Lôi Phong đao
-cấp 5: Ảo Ảnh đao
-cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
-cấp 7: đao Sinh Mệnh
-cấp 8: đao Hồng Long
DL:
vũ khí ex các cấp:
-cấp 1: quyền trượng Chiến
-cấp 2: quyền trượng Thép
-cấp 3: quyền trượng Bóng Tối
-cấp 4: quyền trượng Kim Cương
-cấp 5: quyền trượng thiên tử
-cấp 6: quyền trượng Tối Cao
-cấp 7: quyền trượng Đại Vương
-cấp 8: quyền trượng THái Dương.
Sum:
Vũ khí ex các cấp:
-cấp 2: gậy Triệu Hồi
-cấp 3: gậy Ánh Bạc
-cấp 4: Khuyển Xích Quỷ
-cấp 5: Gậy Thiên Nữ
-cấp 8: Khuyển Bão điện
RF:
Vũ khí ex các cấp:
cấp 5: ND Địa Long
cấp 6: ND Bach Hổ
cấp 7: ND Quyền Lực
cấp 8: Vuốt Phượng Hoàng
DW:
Set ex các cấp:
-cấp 1: set vải thô
-cấp 2: set xương
-cấp 3: set nhân sư
-cấp 4: set Ma Thuật
-cấp 5: set Ánh Trăng
-cấp 6: set Triệu Hồn
-cấp 7: set Ma Vương
-cấp 8: set Thần Ma, set Quỷ Vương
DK:
Set ex các cấp:
-cấp 1: set da
-cấp 2: set đồng
-cấp 3: set trau xanh
-cấp 4: set thiet phiêt
-cấp 5: set hoa long
-cấp 6: set hac dieu
-cấp 7: set hac long
-cấp 8: set phuong hoang
-cấp 9: set than long
-cấp 10: set Quyền Năng, titan với Hoàng long
Elf:
Set ex các cấp:
-cấp 1: set Trinh nữ,
-cấp 2: set lụa
-cấp 3: set thiên thảnh
-cấp 4: set Ngọc Bích
-cấp 5: set Kim Ngân
-cấp 6: set Giai Nhân
-cấp 7: set Thánh Nữ
-cấp 8: set Thái Bình, Nữ thần, anh vũ, thiên vũ
MG:
Set ex các cấp
-cấp 4: set Phong Vũ
-cấp 5: set Lôi Phong
-cấp 6: set Cuồng Phong
-cấp 7: set Hỏa Thần
-cấp 8: set Hồng Long, bóng ma, huỷ diệt
DL:
Set ex các cấp
-cấp 1-2: ko có
-cấp 3: set Thiết Ma
-cấp 4: set Huyền Thiết
-cấp 5: set Hắc Vương
-cấp 6: set Chí Tôn
-cấp 7: set Thái Dương, hoàng kim, đế vương
Sum:
Set ex các cấp:
-cấp 4: set Thuật sỹ
-cấp 5: set Hỏa Thiên
-cấp 6: set Ma Pháp
-cấp 7: set Phục Ma
-cấp 8: set bão Điện.
RF:
Set ex các cấp:
-cấp 5: set Địa Long
-cấp 6: set Bạch Hổ
-cấp 7: set Quyền Lực
-cấp 8: set bạch Long

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *