tổng hợp lệnh và các chức năng custom trong mu

Lệnh :

  • Reset : /reset auto
  • Tẩy skin master : /resetmaster
  • đổi tên nv : /rename
  • Lệnh nhận quà tân thủ : /tanthu
  • lệnh xin tiền : /money 99999
  • lệnh xóa rác : /xoadorac

Chức năng : 

  • bật 3d : F10
  • Khôi phục màn hình : F11
  • tổng hợp chức năng custom : F9
  • tẩy điểm tại menu C (lưu ý phải để độ phân giải game là 768 mới nhấn được vào nút nếu ko bạn hãy nhấn lệch sang trái 1 chút là được )
Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *